Atsauksmes


Pateicība par kvalitatīvu darbu!

Vēlos pateikties Jūsu komandai par kvalitatīvi veiktu darbu!

No pirmā zvana menedžerim Valērijam līdz logu uzstādīšanai viss bija vislabākajā kvalitātē.

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem tika sniegtas saprotamas un konkrētas, neradot apjukumu un pārpratumus.  

Atsevišķs paldies montāžas puišiem, kurus es augstu novērtēju par kārtību, punktualitāti un akurātumu. Paldies par darbu un brīnišķīgo komandu!

Ar cieņu, Anna
(Uzstādīšanas adrese Kaivas, Rīga) 


Apsaimniekotājiem

Mēs esam ieinteresēti kvalitatīvā būvniecības pakalpojumu sniegšanā, tādēļ sniedzam atbalstu siltināšanas jautājumos. Lai arī esam logu ražotāji, mūsu izpratne par siltināšanas procesiem neaprobežojas ar profilu kameru skaitu un stikla paketes siltumpārvades raksturlielumiem. Mēs varam sniegt Jums daudz vairāk, jo strādājam ar siltināšanā iesaistītiem projektiem un vēlamies panākt, lai tieši Jūsu siltināšanas projekts tiktu ierindots starp siltināšanas veiksmes stāstiem. Bieži neinformētības dēļ, klienti pieļauj tirgū izplatītus kļūdainus lēmumus un vēlāk cīnās ar nepareizas izvēles sekām.

Pieņemot, ka renovācijas vai rekonstrukcijas rezultātā Jūs vēlaties panākt iespējami labāku siltumnoturības pakāpi un ietaupīt uz arvien pieaugošajām apkures izmaksām, vēlamies Jums atgādināt par vēl vienu īpaši svarīgu mērķi - ēkas iedzīvotāju komforta līmeņa un labsajūtas uzlabošanu, kas jāsasniedz siltināšanas rezultātā.

Jūsu klientiem vienmēr būs iespēja pārmest Jums nesaimniecisku izvēli, ja neizvēlēsieties šķietami lētāko piedāvājumu, tomēr ievērojami vairāk pārmetumu un pretenziju Jūs saņemsiet izdarot nepareizu izvēli, kā rezultātā iespējams netiks sasniegti siltināšanai izvirzītie mērķi un tuvākajos gados atklāsies, ka:

  • strauji pieaug siltuma zudumi, attiecīgi arī iedzīvotāju individuālais siltuma patēriņš un apkures izdevumi;
  • dzīvokļos palielinās mitruma koncentrācija un krītas komforta līmenis;
  • logi raso, logu ailes sāk pelēt un iedzīvotājiem ar vājāku imūnsistēmu var rasties veselības problēmas.

Nav ilgi jāmin, pie kā iedzīvotāji - ēkas īpašnieki, vērsīsies meklējot atbildīgos par ēkas siltināšanu.

Mārupes logi šos jautājumus risina pirms ēkas renovācijas darbu uzsākšanas un sadarbojas ar visām ēkas siltināšanā iesaistītajām pusēm - renovācijas pasūtītāju, projektētāju, galveno būvuzņēmēju un apakšuzņēmējiem. Mēs ieguldām savu darbu, lai novērstu iespējamos pārpratumus un iztrūkstošos posmus atbildības ķēdē, kas var novest pie problēmām ēkas ekspluatācijā.

Tāpēc esam pārliecināti, ka Jums mūsu sniegtā informācija būs praktiski izmantojama un noderēs siltināšanas procesā.

 
SIA AA Energy Windows ir noslēdzis 31.05.2023 līgumu Nr. SKV-L-2023/307 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.