Atsauksmes


Pateicība par kvalitatīvu darbu!

Vēlos pateikties Jūsu komandai par kvalitatīvi veiktu darbu!

No pirmā zvana menedžerim Valērijam līdz logu uzstādīšanai viss bija vislabākajā kvalitātē.

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem tika sniegtas saprotamas un konkrētas, neradot apjukumu un pārpratumus.  

Atsevišķs paldies montāžas puišiem, kurus es augstu novērtēju par kārtību, punktualitāti un akurātumu. Paldies par darbu un brīnišķīgo komandu!

Ar cieņu, Anna
(Uzstādīšanas adrese Kaivas, Rīga) 


Stāsts par kādu siltināšanas pilotprojektu

Stāsts par kādu siltināšanas pilotprojektu

10.11.2010

SIA „Mārupes logi" kopā ar eiropas polimēru materiālu ražotāja „REHAU"  pārstāvniecību Latvijā realizē inovatīvu logu nozares projektu, kuram nav analogu līdzšinējā paneļu sērijas ēku renovācijas praksē.

SIA „Mārupes logi" kopā ar eiropas polimēru materiālu ražotāja „REHAU"  pārstāvniecību Latvijā realizē inovatīvu logu nozares projektu, kuram nav analogu līdzšinējā paneļu sērijas ēku renovācijas praksē.

          2010.gada oktobrī SIA „Mārupes logi" pabeidza logu nomaiņas darbus ES struktūrfondu (ERAF) līdzfinansēta daudzdzīvokļu mājas renovācijas projektā Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 60, kuru realizēja biedrība „AB60" kā pasūtītājs, SIA „V.G. Būvfirma" kā ģenerāluzņēmējs, veicot darbus saskaņā ar projektēšanas biroja „Balts un Melns" sagatavotu projektu.

          Inovatīvs ir risinājumu komplekss, kas pretēji Latvijas būvniecībā tradicionāli izplatītai vienkāršotai pieejai logu nomaiņā, risina vairākas būtiskas problēmas, kas pārsvarā gadījumu netiek risinātas principā.

          Mārupes logu kopīgi ar REHAU un projektēšanas biroju „Balts un Melns" izstrādātais renovācijas risinājums logu nomaiņai Anniņmuižas bulvārī ietver kompleksu sekojošu problēmu risinājumus:

  • Enerģijas ekonomija, kas tiek panākta izmantojot REHAU īpašos paneļu ēku logu profilus (logu aplodas/vērtnes siltumcaurlaidības koeficients Uf = 0,9 W/m2*K) un divkameru (3 stiklu) stikla paketes ar siltumcaurlaidības koeficientu Ug; = 0,7 W/m2*K.
  • Kontrolēta svaiga gaisa pieplūde dzīvojamās telpās, jo jaunajiem logiem, kur nepieciešams, uzstādīta REHAU Climamat pieplūdes ventilācija, kas nodrošina gaisa plūsmas pašregulāciju, aprīkota ar filtru un iebūves veids nodrošina nelielu ieplūstošā gaisa uzsildīšanu.
  • Vairāk dabīgā apgaismojuma, jo logu aploda ir speciāla forma, kas ļauj palielināt stiklojuma laukumu par 10%, salīdzinot ar tradicionālajām logu aplodām;
  • Siltuma zudumi caur termiskajiem tiltiem visā logu perimetrā tiek samazināti gandrīz uz pusi un trīsreiz mazāki tie ir logu palodžu zonā, jo pateicoties logu aplodas iebūves dziļumam 115mm, pieslēgumu paneļa ailai ir iespējams izveidot ar divreiz biezāku siltinājumu.
  • Samazināta pelējuma rašanās iespēja uz logu ailēm telpās, jo pateicoties tam, ka rāmis ir iedziļināts par papildus 45mm, temperatūra uz logailas virsmas ir augstāka un rasas punkts atrodas loga montāžas šuvē nevis uz sienas loga ailas virsmas.
  • Iespēju robežās montāžas šuves siltinājuma materiāls ir aizsargāts no ārējā un iekšējā klimata iedarbības, kam ilglaicīgi būtu jāpasargā šuves siltumizolācija un tās blīvums.

           Šāda projekta realizācija Mārupes logiem bija iespējama pateicoties biedrības „AB60" valdes priekšsēdētājas Anitas Bērziņas uzstādījumam - ar ierobežotajiem resursiem panākt augstāko atdevi, bet mēs piedāvājām efektīvāko risinājumu kompleksu, nevis vienkārši lētākos logus. Vadoties pēc principa, ka sadārdzinājums ir proporcionāls atdevei - tas nozīmē, ka sadārdzinājums atpelnās jau tuvākajos  divos gados, bet pārējos 30 kalpošanas gadus, tie ļaus ietaupīt krietni vairāk.

           Mārupes logiem šis bija pilotprojekts tieši daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas jomā. Savukārt Mārupes logu un citu sadarbības partneru gūtā vērtīgā pieredze Anniņmuižas bulvārī 60, sniedz mums papildus iespējas pacelt šādu ēku renovācijas projektus augstākā līmenī.

 

Dzudzīvokļu māja pirms siltināšanas                      Dzudzīvokļu māja pēc siltināšanas

          Dadzdzīvokļu māja pirms siltināšanas                       Dadzdzīvokļu māja pēc siltināšanas 

 
SIA AA Energy Windows ir noslēdzis 31.05.2023 līgumu Nr. SKV-L-2023/307 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.