Atsauksmes


Pateicība par kvalitatīvu darbu!

Vēlos pateikties Jūsu komandai par kvalitatīvi veiktu darbu!

No pirmā zvana menedžerim Valērijam līdz logu uzstādīšanai viss bija vislabākajā kvalitātē.

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem tika sniegtas saprotamas un konkrētas, neradot apjukumu un pārpratumus.  

Atsevišķs paldies montāžas puišiem, kurus es augstu novērtēju par kārtību, punktualitāti un akurātumu. Paldies par darbu un brīnišķīgo komandu!

Ar cieņu, Anna
(Uzstādīšanas adrese Kaivas, Rīga) 


Preču zīme

Mārupes logi ir reģistrēta preču zīme (LR Patentu valde, Pieteik.dat. 01.08.2006, Pieteik. M-06-1129, Reģ. Nr. M 58 567, Reģ. dat. 20.01.2008,) kuras īpašnieks ir Arnis Āķis.Preču zīmes lietošana.

Preču zīmes Mārupes logi lietošanas tiesības trešajām personām var tikt piešķirtas uz atsevišķas rakstveida vienošanās pamata.

Bez preču zīmes īpašnieka rakstveida atļaujas, preču zīmes izmantošana jebkuriem mērķiem ir aizliegta.

Tiesības lietot preču zīmi „Mārupes logi” ir piešķirtas šādiem uzņēmumiem:

ZS „Zirnīši”

SIA „AA Energy Windows”

SIA „PVC Mārupe”

Preču zīmes lietošana bez saskaņošanas un tās īpašnieka rakstiskas piekrišanas neuzliek par pienākumu preču zīmes īpašniekam uzņemties jebkādas saistības pret trešajām personām.